Countries:
  • LESNA™

    Luksusowy zestaw obciążeń z gryfem

Coś wyjątkowego.
LESNA™ Luksusowy zestaw obciążeń z gryfem

Wykonany ręcznie na najlep­szy­ch materia­łów luksu­so­wy zestaw obciążeń z gryfem. Stylowy i prosty w formie stojak idealnie kompo­nu­je się z dostęp­ny­mi obcią­że­nia­mi oraz gryfem. LESNA™ idealnie uzupeł­nia naszą całą kolekcję.

Całość jak zawsze w naszych produk­ta­ch wykonana jest z najlep­szy­ch materia­łów oraz dbało­ścią o każdy detal. Wielo­go­dzin­na ręczna praca sprawia, że LESNA™ dopra­co­wa­na jest pod każdym kontem, zachwy­ca­jąc wszyst­ki­ch, którzy mieli okazję ujrzeć ją na własne oczy. LESNA™ idealnie sprawdza się w domowej lub hotelo­wej siłowni.

PENT. wybierz rodzaj drewna i połącz go ze stalą nierdzewną.

Skorzystaj z możliwości i stwórz Swój własny sprzęt do ćwiczeń. 

  • Wszyst­kie
  • Stal nierdzew­na
  • Natural­ne drewno

Wulnat

Wulnat

+

Sycamore

Sycamore

+

Stal

Stal

+

Oak

Oak

+

Elm

Elm

+