Countries:
  • LOVA™

    Luksusowy zestaw Kettlebells

Coś niepowtarzalnego.
LOVA™ Luksusowy zestaw Kettlebells.

Zestaw wykonane ręcznie m.in. z natural­ne­go drewna orzecha europej­skie­go oraz stali nierdzew­nej. Podobnie jak w innych produk­ta­ch marki PENT. również i tutaj wiele godzin pracy projek­to­wej oraz kunszt rękodzie­ła stworzy­ły coś wyjąt­ko­we­go pod względem formy i praktycz­ne­go zasto­so­wa­nia.

Stabilny prosty w formie stojak w połącze­niu z nietu­zin­ko­wą forma tzw. kettli tworzą coś niepo­wta­rzal­ne­go co z pewno­ścią podnie­sie prestiż miejsca. Każdy element wykonany jest ręcznie z dbało­ścią o każdy detal. Zestaw LOVA™ wystę­pu­ję w wersjach “light” i medium” Wszelkie detale można zobaczyć pobie­ra­jąc obok rysunki technicz­ne.

PENT. wybierz rodzaj drewna i połącz go ze stalą nierdzewną.

Skorzystaj z możliwości i stwórz Swój własny sprzęt do ćwiczeń. 

  • Wszyst­kie
  • Stal nierdzew­na
  • Natural­ne drewno

Wulnat

Wulnat

+

Sycamore

Sycamore

+

Stal

Stal

+

Oak

Oak

+

Elm

Elm

+