Nowoczesny dom lub apartament

9 marca 2017 - Less than a minute read

PENT. to nie tylko sprzęt do ćwiczeń. PENT. to również piękny mebel.

Produ­ku­je­my sprzęt fitness z najwyż­szej półki, który gwaran­tu­je luksus podczas ćwiczeń. PENT. tworzony jest na indywi­du­al­ne zamówie­nie, ręcznie wykonany i dostar­cza­ne do klientów na całym świecie, tworząc ich domowe siłownie jeszcze bardziej wyjąt­ko­wy­mi. Tworzymy wspania­ły sprzęt dla presti­żo­wy­ch klientów od Hongkon­gu, przez Europę, aż do Stanów Zjedno­czo­ny­ch. W ręcznym procesie produk­cji wykorzy­stu­je­my materia­ły najwyż­szej jakości, takie jak luksu­so­we drewno, stal nierdzew­ną oraz natural­ną skórę. Dzięki temu urządze­nia są jedno­cze­śnie eksklu­zyw­ne i trwałe.