Countries:
  • SIENNA™

    Luksusowa skakanka do ćwiczeń

Coś wielkiego.
SIENNA™ Luksusowa skakanka do ćwiczeń

Wykonana ręcznie m.in. z natural­ne­go drewna orzecha europej­skie­go oraz stali nierdzew­nej. Coś tak prostego, a jednak bardzo wyjąt­ko­we­go.

Prosta forma, najlep­sze drewno, dbałość o każdy detal oraz serce włożone w stworze­nie prostego, a jednak zaska­ku­ją­ce­go przyrzą­du do ćwiczeń. SIENNA™ to nie tylko uzupeł­nie­nie siłowni domowej lub hotelo­wej wykona­nej przez PENT., ale również dosko­na­ły pomysł na prezent. Luksu­so­we wykona­nie, wyszu­ka­ny przed­miot oraz opako­wa­nie godne presti­żo­we­go i ręcznie wykona­ne­go przedmiotu…to musi zachwy­cić.

PENT. wybierz rodzaj drewna i połącz go ze stalą nierdzewną.

Skorzystaj z możliwości i stwórz Swój własny sprzęt do ćwiczeń. 

  • Wszyst­kie
  • Stal nierdzew­na
  • Natural­ne drewno

Wulnat

Wulnat

+

Sycamore

Sycamore

+

Stal

Stal

+

Oak

Oak

+

Elm

Elm

+