Countries:
  • BANKA™

    Luksusowa ławeczka do ćwiczeń

Coś wyjątkowego.
BANKA™ Luksusowa ławeczka do ćwiczeń

Wykonana ręcznie m.in. z natural­ne­go drewna orzecha europej­skie­go, stali nierdzew­nej oraz skóry natural­nej. Podobnie jak w innych produk­ta­ch marki PENT. również i tutaj wiele godzin pracy projek­to­wej oraz kunszt rękodzie­ła stworzy­ły coś wyjąt­ko­we­go pod względem formy i praktycz­ne­go zasto­so­wa­nia.

Stabilna i prosta w formie ławeczka do ćwiczeń, która zdecy­do­wa­nie wyróżnia się jakością oraz kunsztem rzemieśl­ni­czym. Połącze­nie najlep­szy­ch materia­łów oraz dbałość o każdy detal sprawia­ją, że ten prosty przyrząd do ćwiczeń zapiera w dech piersia­ch każdej osobie, która poza funkcją praktycz­ną poszu­ku­je czegoś pięknego i presti­żo­we­go do domowej lub hotelo­wej siłowni.

PENT. wybierz rodzaj drewna i połącz go ze stalą nierdzewną.

Skorzystaj z możliwości i stwórz Swój własny sprzęt do ćwiczeń. 

  • Wszyst­kie
  • Stal nierdzew­na
  • Natural­ne drewno

Wulnat

Wulnat

+

Sycamore

Sycamore

+

Stal

Stal

+

Oak

Oak

+

Elm

Elm

+