Countries:

Siłownia na Yachcie

Dodane9 marca 2017

Kwinte­sen­cja luksusu, prywatny jacht oraz specjal­na strefa dedyko­wa­na do ćwiczeń. Wielką przyjem­no­ść sprawia nam współ­pra­ca z firmami działa­ją­cy­mi…

Zobacz więcej

Luksusowy hotel i SPA

Dodane9 marca 2017

Jeszcze bardziej podkre­ślo­ny prestiż miejsca przez ręcznie wykonany sprzęt do ćwiczeń. Tworze­nie strefa fitness w hotelach i ośrod­ka­ch spa…

Zobacz więcej

Nowoczesny dom lub apartament

Dodane9 marca 2017

PENT. to nie tylko sprzęt do ćwiczeń. PENT. to również piękny mebel. Produ­ku­je­my sprzęt fitness z najwyż­szej półki, który gwaran­tu­je luksus podczas…

Zobacz więcej