Countries:
  • REALIZACJA DLA RITZ CARLTON — WASZYNGTON (USA)

    PENT. is not a only fitness equipment it’s a beautiful piece of furniture.

Dopracowany pod każdym kątem.

Produkty tworzone na indywi­du­al­ne zamówie­nie, ręcznie wykonane i dostar­cza­ne do klientów na całym świecie. 

ZOBACZ NASZĄ OSTATNIĄ REALIZACJĘ

Katalog produktów

Darmowy katalog produk­tów wysłany pocztą to coś czego potrze­bu­je­sz? Nie ma sprawy, przygo­tu­je­my przesył­kę a kurier dostar­czy go do drzwi.Cennik produktów

PENT. To jakość, design i niepo­wta­rzal­ny styl ręcznie wykona­ne­go sprzętu.

Pomoc w wyborze produktu

Wyjąt­ko­wy na skalę światową sprzęt i fachowa pomoc przy wyborze. Jesteśmy do Państwa dyspo­zy­cji.

Ręcznie wykonany sprzęt na indywidualne zamówienie

Żadna maszyna nie jest w stanie zastąpić człowie­ka, który przede wszyst­kim wkłada serce w wykona­nie każdego produktu PENT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NAS

PENT. Globalna marka
prosto z Polski. 

Produkty PENT. dostar­cza­ne są do klientów na całym świece. Od Hongkon­gu, przez Europę, aż do Stanów Zjedno­czo­ny­ch.

Linie produktowe

  • Wszyst­kie
  • Szatnia
  • Meble do klubu fitness

COLMIA™ Zestaw hantli

COLMIA™
Luksu­so­wy zestaw hantli. Wykonany z drewna oraz stali nierdzew­nej.

zobacz

COLMIA™ Zestaw hantli

LOVA™ Zestaw kettlebells

LOVA™
Luksu­so­wy zestaw kettle­bel­ls. Wykonany z drewna oraz stali nierdzew­nej.

zobacz

LOVA™ Zestaw kettlebells

BANKA™ Ławeczka do ćwiczeń

BANKA™
Luksu­so­wa ławeczka do ćwiczeń ze skóry natural­nej oraz drewna. 

zobacz

BANKA™ Ławeczka do ćwiczeń

SCALA™ Drabinka wielofunkcyjna

SCALA™
Drabinka wielo­funk­cyj­na wykonana z drewna oraz stali nierdzew­nej.

zobacz

SCALA™ Drabinka wielofunkcyjna

SIENNA™ Luksusowa skakanka

SIENNA™
Luksu­so­wa skakanka wykonana ręcznie.

zobacz

SIENNA™ Luksusowa skakanka

LESNA™ Zestaw obciążeń z gryfem

LESNA™
Zestaw obciążeń z gryfem. Wykonany z drewna oraz stali nierdzew­nej.

zobacz

LESNA™ Zestaw obciążeń z gryfem

PENT. Idealnie sprawdza się.

Siłownia na Yachcie

Dodane9 marca 2017 

Kwinte­sen­cja luksusu, prywatny jacht oraz specjal­na strefa dedyko­wa­na do ćwiczeń. Wielką przyjem­no­ść sprawia nam współ­pra­ca z firmami działa­ją­cy­mi…

Zobacz więcej 

Luksusowy hotel i SPA

Dodane9 marca 2017 

Jeszcze bardziej podkre­ślo­ny prestiż miejsca przez ręcznie wykonany sprzęt do ćwiczeń. Tworze­nie strefa fitness w hotelach i ośrod­ka­ch spa…

Zobacz więcej 

Nowoczesny dom lub apartament

Dodane9 marca 2017 

PENT. to nie tylko sprzęt do ćwiczeń. PENT. to również piękny mebel. Produ­ku­je­my sprzęt fitness z najwyż­szej półki, który gwaran­tu­je luksus podczas…

Zobacz więcej 
Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie.